Bogspiloppen

  Bogspiloppen


  Højtlæsning og Bøger til Børn       Kort om Bogspiloppen

  Vi læser højt med børn i børnehaver og laver små understøttende aktiviteter med dem. Det gør vi fordi børn,der får læst højt, bliver bedre til at koncentrere og fordybe sig. Ordforrådet og sprogforståelsen bliver bedreog de bliver bedre til at kommunikere.Forskningen viser også, at højtlæsning i små grupper udvikler børnsempati og mentale robusthed.De børn vi læser med, viser tegn på at de ikke får læst højt derhjemme.Vi sørger desudenfor at de institutioner, vi samarbejder med, altid har nye, lækre bøger i de bogpakker vi stiller til rådighed for resten af børnehavens børn. Vi har både brug for højtlæsere og bogomdelere.

  Hvorfor er det fedt at være frivillig på netop dette projekt?

  Vi hjælper børn ud i livetpå en hyggeligog jordnær måde. Gennemen forholdsvis beskeden indsats, gør vi en utroligt stor forskelfor hvert enkelt barn. Vi har et stærkt fællesskabi foreningen med plads til gode snakke og spændende aktiviteter.
  og søge støtte hos.

  Praktisk om BogSpiloppen


  Højtlæsningmed børn i børnehaverÉn time om ugen2-3 børn altid de samme Fordeling af bøger efter aftaleCafé, erfaringsudveksling, udflugter, foredrag, aktiviteter, fællesskab.

  Hvad gør jeg hvis jeg vil være frivillig i BogSpiloppen

  Kontakt os endelig via mail eller telefon, så finder vi en børnehave i nærheden afdig
  Louise BjørnholtTlf. 93 80 01 84
  Mail:BogSpiloppenLK@gmail.com