Bliv frivillig rådgiver hos SIND

  Har du lyst til at være FRIVILLIG rådgiver…
  Og vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte borgere…

   

  Så er Den Landsdækkende Telefonrådgivning i SIND måske noget for dig.
  Vi holder til i Aarhus og søger lige nu frivillige.

   

  I Den Landsdækkende Telefonrådgivning har vi brug for dig, som ønsker et meningsfuldt job som frivillig rådgiver og som meget gerne har eller har haft tilknytning til social- og/eller sundhedsfagligt arbejde. Denne tilknytning kan også være din personlige erfaring – eks. som pårørende.

   

  Målgruppe

  Vores tilbud henvender sig primært til pårørende og mennesker med psykisk sygdom. Desuden henvender tilbuddet sig til fagpersoner og andre, som søger faglig sparring eller anden relevant information.

   

  Fagligheden i fokus

  Vi vægter høj faglighed i rådgivningen.
  Du vil derfor starte på et obligatorisk (2 eftermiddage) introduktionskursus og de første tre måneder have en fast kontaktperson, som er ansat i rådgivningen.
  Vi benytter os af sidemandsoplæring, kollegial sparring, intern supervision og fortløbende udviklingssamtaler, og tre gange om året udbydes obligatorisk supervision ved ekstern autoriseret supervisor.

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og med afsæt i empowerment og recovery forståelsen.

   

  Trivsel på arbejdspladsen

   Vi er en arbejdsplads med fokus på medarbejdere og frivilliges trivsel.
  Tonen er uformel, vi er anerkendende, har tillid til hinanden og værdsætter det gode samarbejde med plads til forskellighed.

   

  Som frivillig rådgiver i Den Landsdækkende Telefonrådgivning får du:

  • En grundig praktisk og teoretisk oplæring, herunder mulighed for omsætning af teori til praksis.
  • Faglig viden om psykiatriske diagnoser, behandlingsmuligheder samt relevante socialfaglige problemstillinger.
  • Praktisk erfaring med udviklende borgersamtaler og tilegnelse af konkrete samtaleteknikker.
  • Praktisk erfaring med målgruppen og det psykiatriske område.
  • Mulighed for faglig sparring.
  • Gode kolleger, der værdsætter et trivselsfremmende arbejdsmiljø
  • Medlemskab af SIND og mulighed for deltagelse i gratis kurser.

   

   

  Arbejdsstedet er Sind Pårørenderådgivning. Børglumvej 5, 1. sal. 8240 i Risskov. Sammen tilrettelægger vi en ugentlig vagt af 3 - 4 timers varighed, så den passer ind i det, du ellers skal.

   

  For yderligere information er du velkommen til at kontakte Julie Krarup, jk@sindspaa.dk , tlf. 21263658 eller Lars Munk, lm@sindspaa.dk tlf. 42681800

   

  Vi glæder os til at høre fra dig og afholder løbende samtaler. 

   

  På SINDs hjemmeside www.sind.dk finder du yderligere information om Den Landsdækkende Telefonrådgivning.