Forskningsprojekt i hjetestartere

  Informationer forskningsprojekt om brug af hjertestartere

   

  Baggrund for projektet

  Hvert år er der mere end 5.400 personer, der får hjertestop uden for hospital i Danmark.

  Hurtig påbegyndelse af hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter er nogle af de vigtigste faktorer for at øge overlevelsen for disse personer.

  Om projektet

  Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge, hvordan brug af hjertestartere kan forbedres.

  Deltagelse omfatter udfyldelse af et kort spørgeskema og samtykkeerklæring samt brug af hjertestartere på en genoplivningsdukke og deltagelse i et interview.

  Der vil blive indsamlet forskningsdata i form af videooptagelse, og projektet anses for at være med minimal risiko for dig som deltager.

  Alle data behandles anonymt i henhold til gældende lovgivning og samtykke kan til hver en tid tilbagetrækkes.

  Ved at deltage bidrager du til international forskning, som kan være med til at øge overlevelsen ved hjertestop i fremtiden.

  Forudsætninger for at deltage

  For at indgå i projektet skal du være over 65 år.

  Du må ikke have haft et kursus i hjertelungeredning inden for de sidste 12 måneder, have afsluttet eller være indskrevet på en sundhedsfaglig uddannelse eller være uddannet instruktør i hjertelungeredning. Du skal desuden være fysisk i stand til at kunne betjene en hjertestarter.

  Praktiske forhold

  Projektet udgår fra Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital samt Regionshospitalet Randers. Testene forventes at have en samlet tid på ca. 30 minutter og vi vil sørge for at tage alle forholdsregler for hygiejne og sikkerhed

   

  Med venlig hilsen

  Marlice Zwanenburg

  Lægestuderende, forskningsårsstuderende
  Tlf.: (+45) 53672071
  E-mail: mazwa@au.dk

  Center for Akutforskning

  Institut for Klinisk Medicin

  Aarhus Universitet, Health

  Palle Juul-Jensens Boulevard 161, J103

  8200 Aarhus N

  http://akutforskning.au.dk/