BogSpiloppen

  KORT OM PROJEKTET

  BogSpiloppen er en forening, der med hjælp fra frivillige, giver højtlæsning og leg der inddrager det læste, til børn i daginstitutioner der ikke får læst højt derhjemme (eller meget lidt højtlæsning).

  Vi gør det fordi vi synes alle børn skal have alle de gode ting som højtlæsning giver, og de skal have glæden ved bøger og højtlæsning.

  Al forskning viser at højtlæsning udvikler børn både så de kan klare sig bedre i skolen, men også socialt og rent personligt. Vidste du f.eks. at højtlæsning udvikler børns empati og mentale robusthed og de bliver bedre til at kommunikere. Børn der får højtlæsning bliver bedre til at koncentrere og fordybe sig. Ordforrådet og sprogforståelsen bliver bedre.

  BogSpiloppen stiller en bogpakke til rådighed til alle medvirkende daginstitutioner. Det gør vi fordi: hvis børn skal blive interesseret i bøger, skal de have adgang til en masse fantastiske bøger.

  PT er vi i Århus kommune.

  Opgaver knyttet til projektet

  Vi har i sær brug for frivillige der har lyst til at læse højt for en fast lille gruppe børn 1 eller 2 gange om ugen. Udover at læse højt skal man også lave en aktivitet der handler om det man har læst. Det kan være lege, spille spil, tegne, synge, sanglege og meget andet.  Hver børnegruppe skal have læst højt 2 gange om ugen. Man kan som frivillig sige om man ønsker at læse 1 eller 2 gange om ugen.

  Vi har også brug for chauffører der kan stå for udskiftning af bøger i de medvirkende daginstitutioner. Vi er pt i 10 daginstitutioner, så det er ca 5-10 timer om måneden.

  Derforuden kunne vi godt bruge én der kan lave en hjemmeside til os, en der kan stå for Facebook og en der kan planlægge sociale arrangementer ca. 8 gange om året.

  VIGTIGE DATOER

  Som højtlæser i BogSpiloppen læser man 1 eller 2 gange om ugen. Hver børnegruppe skal have læst højt 2 gange om ugen, 1 time ad gangen. Det vil være en fast dag og klokkeslæt. Vi matcher den frivillige med en institution der passer ift. Geografi og ønsketidspunkt.

  Som chauffør på bogpakkerne er det mere fleksibelt: det skal blot være i daginstitutionens åbningstid (mandag til fredag kl 6.30 – 17.00, fredag dog til kl 16.30).

  HVORFOR ER DET FEDT AT VÆRE FRIVILLIG I NETOP DETTE PROJEKT?

  At være frivillig i BogSpiloppen er meningsfyldt. Vi er med til at udvikle børnene. Vi skaber glæde både hos børnene og os selv, for man bliver virkelig glad når man bliver mødt med jubelskrig og knus hver gang man møder op. Det er sjovt og udfordrende at finde ud af hvad der fanger børnene. På det sociale punkt mødes vi ca. 8 gange om året. Det kan være rund-bords-snak, hvor vi uddeler erfaringer.  Det kan være gåture, oplæg/foredrag. Derforuden har vi et tilbud om at man kan blive makker med en anden frivillig; en man kan sparre med.

  HVAD GØR JEG, HVIS JEG VIL VÆRE FRIVILLIG?

  Du sender en mail til os på bogspiloppen@gmail.com