Besøg fra Japan

  2 x besøg fra Japan i september 

   

   

  VisitAarhus Frivilligprogram med de mange frivillige ReThinkers er blevet et succesfuldt brand, som vækker opmærksomhed i udlandet.

  Vi oplever en stigende global interesse, hvilket kom til udtryk i sidste uge, hvor hele to delegationer fra Japan lagde vejen forbi GeLinde. Begge hold havde hørt om vores fantastiske frivilligprogram og var nysgerrige efter at lære mere om, hvorledes vi i Danmark engagerer borgere i aktiviteter og kulturelle arrangementer.

  Vi fik derfor anledning til at fortælle om jeres store indsats og engagement, hvilket vakte begejstring og anerkendelse fra vores japanske gæster.

  Første delegation bestod af Professor Ms. Kaori ITO fra Tokyo Universitet samt Mr. Toshiaki KITAMURA og Mr. Hirotoshi MIZUMOTO fra Yomiko Advertising Inc. i Tokyo.

  De var netop interesserede i, hvordan man får borgere til at tage ejerskab i byen de bor i, da de er ved at skrive en bog om ”Civic Pride” – stolthed over ens by. Andet besøg var af Mr. Imamura og Mr. Nakamura, der begge er ledere af virksomheden Recruit samt Eriko Matsumura og hendes partner Andreas Vinther Mølgaard fra firmaet Loudwood.

  Deres interesse lå ligeledes i byudvikling, men også i udviklingen af et nyt japansk lederskab, hvor ligeværd og respekt i stigende grad er i fokus.

   

  De japanske gæster fortalte, at vores form for frivillighed er et forholdsvist ukendt fænomen i Japan, og under begge møder blev der stillet mange spørgsmål ift. frivilligprogrammet, og hvad der motiverer de frivillige ReThinkers til at forblive en del af fællesskabet.

  Vi havde derfor inviteret et par ReThinkers til at deltage i mødet, så de selv kunne fortælle om deres engagement og tanker bag dét at være en del af ReThinker-fællesskabet. Her blev eksempelvis nævnt lysten til at give tilbage til Aarhus, samt vigtigheden af at indgå i et anerkendende og varmt fællesskab.

  Dette gjorde tydeligvis indtryk på bl.a. Mr. Nakamura, som på mødet konstaterede: ”… We can learn something from the spirit of working together.”

   

  Vi fik desuden lejlighed til at fortælle historien bag vores frivilligprogram, og om hvorledes de frivillige ReThinkers er med til at skabe stor værdi for byen og kulturlivet i Aarhus. Det er altid en fornøjelse at kunne præsentere andre for vores fantastiske frivilligfællesskab, som vi er så stolte af, og begejstringen smittede tydeligvis af.

     Mødet med de to delegationer blev store succeser, hvilket professor Ms. Kaori Ito understregede, da hun efterfølgende skrev denne mail "...It was really informative and impressive.  And your activities are even more inspiring than we expected.  Now we know that we made a contact with the right organization..."