SIND Erhverv

  SIND Erhverv

  SIND Erhverv er sammen med SIND Pårørenderådgivning en aktivitet i den Landsdækkende SIND Organisation. SIND har fokus psykisk sygdom – både for den syge, den pårørende og med SIND Erhverv i forhold til arbejdslivet.

  SIND Erhverv og SIND Pårørenderådgivning er vant til at have frivillige. Pt. har vores landsdækkende telefonrådgivning i SIND Pårørenderådgivning mere end 30 frivillige.

   

  KORT OM PROJEKTET

  Projektet ”Rampen til det gode job” i SIND Erhverv er et arbejdsmarkedsprojekt. Vi samarbejder med jobcentrene i Aarhus og Odder om at hjælpe folk, der har fået tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk sårbarhed/lidelse tilbage på arbejdsmarkedet. Vi afholder individuelle samtaler med borgerne, vi kontakter virksomheder og har en tæt kontakt med borgerne.

  Vi kobler deltagerne fra projektet med sociale mentorer, hvor deltagerne udtrykker ønske om det, især hvis de har et meget spinkelt netværk.

  Vi matcher projektdeltager og social mentor ud fra alder, interesse m.m.

  Indholdet i samværet aftales mellem projektdeltager og social mentor – ofte kan der være fælles interesser, eller blot det at have én at gå tur med, kan være af stor betydning.

  Som social mentor afgør man selv, hvor meget tid og energi man har til at være sammen med projektdeltageren. Det kan være fra en gang om måneden til en eller flere gange om ugen – det kan være, hvor man mødes fysisk, eller hvor det mest er sms og telefonkontakt.

   

  HVORFOR ER DET FEDT AT VÆRE FRIVILLIG I NETOP DETTE PROJEKT?

  Du er med til at gøre livet mere indholdsrigt for en anden person

  Du er med til at gøre en forskel

  Du kan få nogle andre oplevelser, end du er vant til

  Du kan få kendskab til andre aspekter af livet, end du måske er vant til

  Du kan få større viden om psykisk sårbarhed

  Du får mulighed for at netværke med andre sociale mentorer og udveksle erfaringer

  Du får mulighed for at deltage i netværksmøder for alle sociale mentorer to gange årligt

   

  HVAD GØR JEG, HVIS JEG VIL VÆRE FRIVILLIG?

  Skriv en mail til Jonna Winther jw@sindspaa.dk eller ring 2310 0346. Du vil efterfølgende blive inviteret til en personlig samtale med én fra projektet.