KvinFo's Mentornetværk

  KVINFOS MENTORNETVÆRK                                             

  KORT OM PROJEKTET

  KVINFOs Mentornetværk i Århus er et samarbejdsprojekt med Helhedsplanen i Langkærparken.
  I Langkærparken er der en gruppe at indvandrekvinder, som enten har været ude af arbejdsmarkedet i nogle år eller som kun har haft løs tilknytning til arbejde i form af deltidsstillinger eller praktikforløb.
  De har et ønske om at blive en del af arbejdsmarkedet, men har nogle barrierer der står i vejen for dem. Ved at tilbyde dem en frivillig mentor og understøttende aktiviteter kan det hjælpe dem med at få en større tiltro til egne evner og et bedre overblik over deres muligheder. Forløbene er delt op i 6 simple faser med dertilhørende guide til møderne og forløbene tager mellem 6-12 måneder. Den lokale koordinator Iben Baadsgaard, der sidder også sidder som boligsocial aktivitetskoordinator helhedsplanen, står for at interviewe mentorer og mentees og finde de bedste matches til mentorforløb. Derudover laver hun løbende opfølgning på forløbene.

  OPGAVER KNYTTET TIL PROJEKTET

  Vi efterspørger frivillige mentorer der vil indgå i en én-til-én relation med en kvinde fra Langkærparken.

  Et mentorforløb varer mellem 6-12 måneder og i mødes 1-2 gange om måneden i ca. 2-3 timer.

  Der holdes kontakt mellem møderne, enten på mail eller over telefon.

  Den lokale koordinator følger op på jeres forløb

  Forløbet afsluttes med en evaluering, som udfyldes online og kan suppleres med en samtale.

  VIGTIGE DATOER

  Som frivillig mentor er de vigtige datoer dit interview med den lokale koordinator og de efterfølgende møder med din mentee. Til det første møde mellem mentor og mentee, er der mulighed for at koordinatoren deltager. Derudover bliver der afholdt en fælles aktivitet for mentorer og mentees i oktober måned (dato følger).

  HVORFOR ER DET FEDT AT VÆRE FRIVILLIG I NETOP DETTE PROJEKT?

  Det er fedt at være frivillig i KVINFOs mentornetværk fordi man får mulighed for at etablere en stærk relation til en kvinde som man måske normalt ikke er i kontakt med. Mentorforløbet giver mulighed for at I kan opbygge forståelse og empati for hinanden, samtidigt med at i får muligheden for at samarbejde om en konkret udfordring, som du får mulighed for at definere med din mentee. Udover det, får du mulighed for at blive en del af et større nationalt netværk.

  HVAD GØR JEG, HVIS JEG VIL VÆRE FRIVILLIG?

  Hvis du kunne tænke dig at være mentor eller bare gerne vil høre mere om indsatsen, kan du ringe eller skrive til Christian Larsen på 50763363 eller christian.larsen@kvinfo.dk eller tage direkte kontakt til den lokale koordinator Iben Baadsgaard på 60294145 eller iba@al2bolig.dk .