Botanisk Haves Venner

  Botanisk Haves Venner

  KORT OM PROJEKTET

  Foreningen Botanisk Haves Venner blev etableret i 2011, da et enstemmigt byråd havde besluttet at nedlægge/fjerne alle bede, der kræver pasning af gartnere. 400 borgere reagerede og et stormøde blev afholdt og i samarbejde med Væksthuset, Aarhus Universitet og Natur og Miljø, blev der fundet en løsning. Væksthuset er ansvarlige for pasning og udvikling af Det danske plantesamfund og Stenbedene.
  Botanisk Haves Venner er ansvarlige for Rosenbedene, Temahaverne, stauderne, græsserne og surbundsbedene med bl.a. rododendron. Frivillige med særlig viden om stenplanter er frivillige hjælpere i stenbedene. I 2011 var der 400 medlemmer, nu er der 140, mange borgere i tager det for givet at det er en kommunal opgave.

   

  OPGAVER KNYTTET TIL PROJEKTET

  Vi efterspørger især hjælp til at etablere hjemmeside og udvikling af pædagogisk undervisningsmateriale.

  De forskellige bede har en tovholder, så har du en særlige interesse, er det en god ide at komme torsdage om eftermiddagen og få en introduktion. Her I foråret bliver den store fælles opgave desuden at genetablere vandhul, vandløb og beplantning.

   

  VIGTIGE DATOER

  Torsdage er faste lugedage og som noget nyt vil der være luge/hyggedag den første søndag i hver måned

   

  HVORFOR ER DET FEDT AT VÆRE FRIVILLIG I NETOP DETTE PROJEKT?

  Botanisk Haves Venner er nu en fast etableret forening, igennem årene er der blevet arbejdet hårdt på jordforbedring og udskiftning af især roser. Så vi er nu der, hvor vi har overskud til udvikling og formidling og tage fat på registrering og skiltning af stauder og træer. Bregnerne i Surbundsbedene har fået skilte. Botanisk Haves Venner har sidste år fået klubhus, det har betydet meget for det fælles sociale liv i foreningen. Botanisk Have er nu fredet, en sag vi har kæmpet hårdt for. Det er meningsfyldt at være med til at udvikle Botanisk Have, så den igen bliver byens grønne oase, med plads til stor nydelse og læring. De aktive frivillige i foreningen, har været med i flere år, der er et godt socialt fællesskab med stor rummelighed, der er altid plads/brug for flere hænder.

   

  HVAD GØR JEG, HVIS JEG VIL VÆRE FRIVILLIG?

  Kommer forbi klubhuset i Botanisk Have i temahaverne, Peder Holms Vej torsdage eftermiddag eller mail til hannebhv@gmail.com så kan vi lave en aftale