Danish & Fun - International Community

  Danish & Fun - International Community

  KORT OM PROJEKTET

  "Danish and Fun" er et ugentligt event hos International Community. Det fokuserer på at give plads til internationale, som ønsker at øve deres danske sprog uanset niveau. Nogle deltagere bruger det som støtte til deres undervisning og andre bruger kun dette event til at øve sproget og skabe netværk. Det giver dem den nødvendige støtte til at lære sproget, da de kan lære fra hinanden og de organiserende i et trygt miljø.

  Strukturen varierer for hver event afhængigt af deltagerne. Når vi har et overblik over deltagernes danskniveau, bliver de fordelt i grupper efter dette niveau (for eksempel nybegynder, øvet og avanceret). Der er altid et planlagt tema til de avancerede og øvede deltagere som de kan diskutere. Nybegyndere afhænger mere af at blive guidet af organisatoren og foretrækker at mere undervisning fremfor kun at øve sig. Til dem laver vi typisk en introducerende time med en blanding af grammatik og generelle sætninger.

  Arrangementet finder normalt sted i DOKK1 (rum M2) hver søndag fra 13:30 til 15:30, men vi laver også "sociale" events engang i mellem hvor vi sidder på en café. Der er gratis deltagelse og det kræver ikke tilmelding. Der er typisk mellem 10-20 deltagere.

  Danish & Fun blev udviklet i samarbejde mellem Lærsdansk og International Community. Lærdansk er ikke en del af konceptet længere grundet omorganisering, men flere af de frivillige fra Lærdansk har valgt fortsat at være en del af Danish & Fun.

   

  OPGAVER KNYTTET TIL PROJEKTET

  Opgaverne til dette projekt vil i samarbejde med International Community og andre frivillige være:

  - Oprette events på kommunikationsplatforme (Facebook, website)

  -Forberede temaer til arrangementerne (fx danske traditioner, film, spil, musik etc.)

  - Byde deltagerne velkommen

  - Fordele deltagerne til grupper efter niveau

  - Aktivt støtte læringsprocessen i grupperne ved at give forklaringer, oversættelser etc.

  - At skabe en inkluderende atmosfære i grupperne

  - At tage billeder af eventet til fx sociale medier

   

  VIGTIGE DATOER

  - 10. februar kan være første gang man er med som frivillig

  - Som udgangspunkt afvikles Danish & Fun hver søndag (bortset fra ferieperioder etc.)

   

  HVORFOR ER DET FEDT AT VÆRE FRIVILLIG I NETOP DETTE PROJEKT?

  "Danish & Fun" hjælper internationale tilflytteres integration i Danmark. Det giver et mødested for internationale (og danskere) og give dem muligheden for at lære uden stressen eller presset fra normal undervisning.

  Ved at blive frivillig, vil du hjælpe deltagerne med at lære dansk samt få en tilfredsstillende følelse af at hjælpe mennesker, der har brug for support i deres læringsproces.

   

  HVAD GØR JEG, HVIS JEG VIL VÆRE FRIVILLIG?

  Kontakt venligst Ileonora Yosifova på ileonora@internationalcommunity.dk eller Tiny Maerschalk på tm@internationacommunity.dk. Du kan også ringe på 8612 7200.