Primus Motor - Røde Kors

  Primus Motor Aarhus, Røde Kors


  KORT OM PROJEKTET
  Projektet startede tilbage i 2016 og er et forskningsprojekt i samarbejde med TrygFonden. Det løber til udgangen af 2019. Formålet er, at afdække om en mentorordning på 1 år efter løsladelsen kan mindske tilbagefald i kriminalitet.
  I enkelte tilfælde kan mentorforløbet strække sig over 1 år.

   

  OPGAVER KNYTTET TIL PROJEKTET
  Som mentor varetager man de opgaver som aftales sammen med mentee ud fra hvad mentee har brug for hjælp eller støtte til.
  Derudover er der fokus på at hjælpe med at opbygge nye relationer og netværk for mentee. Dette ved, at indgå i sociale aktiviteter med mentee og understøtte mentee i selv at opsøge nye relationer eller netværk.

   

  VIGTIGE DATOER
  Der er løbende rekruttering af nye mentorer.

   

  HVORFOR ER DET FEDT AT VÆRE FRIVILLIG I NETOP DETTE PROJEKT?
  Man får muligheden for at møde og hjælpe et menneske man ellers ikke vil kende.
  Primus Motor Aarhus gør meget ud af at klæde vores mentorer på til opgaven. Der afholdes løbende mentormøder samt sociale aktiviteter imellem mentorerne så man drager nytte af hinandens erfaringer.

   

  HVAD GØR JEG, HVIS JEG VIL VÆRE FRIVILLIG?
  Man kan sende ansøgning via frivilligjob.dk eller direkte på primusmotor.aarhus@rodekors.dk