ForeningsMentor ved RedBarnet

  ForeningsMentor ved Red Barnet

   

  KORT OM PROJEKTET

  Ikke alle børn har de samme muligheder i Danmark. Der er desværre nogle børn, som står uden for foreningslivet, fordi familien mangler det sociale, økonomiske, kulturelle eller psykiske overskud til at støtte og motivere dem i at få en aktiv fritid. Undersøgelser viser, at børn med en aktiv fritid ofte trives bedre, fordi de opbygger vigtige relationer, indgår i stærke fællesskaber og får et bedre socialt liv. Det mener vi, at alle børn har ret til, og derfor er det vigtigt, at børnene får en tryg start i foreningslivet.

   

   

   

  OPGAVER KNYTTET TIL PROJEKTET

  Først skal man finde ud af, hvilken fritidsaktivitet barnet vil gå til sammen med familien og barnet selv. Derefter skal man følge barnet til og fra aktiviteten en dag om ugen. Det vil typisk varer 2-3 timer, en hverdagsaften eller -eftermiddag. Familien skal inddrages løbende, så de kan overtage mentorrollen efter et par måneder, hvor forløbet med barnet og familien vil nå sin ende. På den måde kan man som frivillig ForeningsMentor gøre en stor og langsigtet forskel for barnet og familien.

   

  VIGTIGE DATOER

  Vores næste introduktionsmøde i ForeningsMentor er den 22. november klokken 17 – 19 i Sport og Fritid, Fjordsgade Skole, N. J. Fjords Gade, 8000 Aarhus C.

   

  HVORFOR ER DET FEDT AT VÆRE FRIVILLIG I NETOP DETTE PROJEKT?

  Man får mulighed for at gøre en mærkbar forskel for et barn i en udsat position og barnets familie. Man får mulighed for at øge et barns trivsel og sociale liv ved at give dem en tryg start i en fritidsklub. På den måde, kommer man til at stifte bekendtskab med inklusionsarbejde og arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Der er god sparring med koordinatoren, man er tilknyttet, og mulighed for både kompetenceudvikling og erfaringsudveksling til mentormøderne, hvor man kan møde de andre frivillige.

   

   

  HVAD GØR JEG, HVIS JEG VIL VÆRE FRIVILLIG?

  For at blive ForeningsMentor kan du skrive til pl@redbarnet.dk, og derefter vil du blive inviteret til vores næste introduktionmøde. Hvis du vil læse mere om, hvilke aktiviteter Red Barnet har i Aarhus, kan du finde lokalforeningen på www.redbarnet.dk/vaer-med/lokalforeninger/aarhus-lokalforening/.